Vlog 20 #Jeroenonderzoekt: werkbezoek verloskundig consortium Limburg

Vlog 20 #Jeroenonderzoekt: werkbezoek verloskundig consortium Limburg


We zijn hier op werkbezoek in MUMC+ in Maastricht bij het verloskundig consortium Limburg. Het doel is om bij te dragen aan een gezonde moeder, .. .. een gezonde zwangerschap .. .. en natuurlijk een gezond kind. In zo’n kennisnetwerk wordt gewerkt aan het uniformeren van kennis. Een voorbeeld daarvan was: een té klein kind. De ene professional vindt dat een probleem, .. .. de andere professional vindt dat nog net geen probleem, .. .. maar zo ontstaan er allerlei verschillende zorgpraktijken en krijgt dus de ene zwangere vrouw .. .. niet dezelfde zorg – misschien wel dezelfde kwaliteit – als de andere zwangere vrouw. Dat is in deze netwerken in Limburg helemaal op elkaar afgestemd. En dat betekend dat allerlei professionals in die geboortezorg .. .. op precies dezelfde wijze zijn gaan werken. Dat is heel bijzonder. Ook heb ik vandaag meer gehoord over de EXPECT-studie. Dat is een wetenschappelijke studie die zich bezighoudt met het maken van predictiemodellen .. .. om bepaalde zwangerschapscomplicaties te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes. Door de wetenschappelijke resultaten te koppelen aan de individuele context van de patiënt, .. .. wordt er geprobeerd om de individuele zwangere te behoeden voor zwangerschapscomplicaties. Ook is het consortium en het programma betrokken bij landelijke programma’s zoals .. .. Kansrijke Start van minister Hugo de Jonge. Dat programma is er met name op gericht .. .. om kinderen in de cruciale eerste duizend dagen een betere start te geven. Door het verloskundig consortium is natuurlijk hard gewerkt aan kennisdeling en aan kennisontwikkeling. Maar wat ik heel erg inspirerend vond vandaag is dat er ook op een andere manier gewerkt wordt. Sociaal domein, medisch domein wordt aan elkaar gekoppeld .. .. en er wordt door het consortium heel erg gelet op de samenwerking tussen .. .. al die verschillende professionals. Dat kost energie. Dat kost steeds weer investeren. Maar zo’n netwerk bouwen geeft absoluut een meerwaarde.

You May Also Like

About the Author: Oren Garnes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *