Sing Aarti Daily to Get Profit in Business l Shree Lakshmi Mata Aarti l Spiritual Aarti with Lyrics


Jai Laxmi Mata Maiya Jai Laxmi Mata Tumko Nis Din Sevat Hari Vishnu Vidhata Om Jai Laxmi Mata Jai Laxmi Mata Maiya Jai Laxmi Mata Tumko Nis Din Sevat Hari Vishnu Vidhata Om Jai Laxmi Mata Brahmaani Kamala Tu Hi Tu Hi Hai Jag Mata Maiya Tu Hi Hai Jag Mata Surya Chandra Maa Dhyaavat Naarad Rishi Gaata Om Jai Laxmi Mata Durga Roop Niranjan Sukh Sampati Data Maiya Sukh Sampati Data Jo Koi Tumko Dhyawat Riddhi Siddhi Paata Om Jai Laxmi Mata Tu Hi Paatal Basanti Tu Hi Hai Subh Data Maiya Tu Hi Hai Subh Data Karun Prabhav Prakashak Jagnidh Se Prata Om Jai Laxmi Mata Jis Ghar Tara Vasa Jahin Gun Aata Maiya Jahin Gun Aata Kari Nas Ke Sohe Karne Man Nahi Ghabrata Om Jai Laxmi Mata Tum Bin Yagya Na Hove Vastra Na Koi Pata Maiya Vastra Na Koi Pata Khan Paan Ka Vaibhav Tum Bin Pudata Om Jai Laxmi Mata Shubh Gun Sundar Mandir Ksherni Bhi Jata Maiya Ksherni Bhi Jata Ratna Chatur Dashta Ko Koi Nahi Pata Om Jai Laxmi Mata Ye Aarti Laxmi Ji Ki Jo Koi Gata Maiya Jo Koi Gata Urva Anand Aati Umade Paap Utar Jata Om Jai Laxmi Mata Jai Laxmi Mata Maiya Jai Laxmi Mata Tumko Nisdin Sevat Hari Vishnu Vidhata Om Jai Laxmi Mata

You May Also Like

About the Author: Oren Garnes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *