Adams Seminar 2018 | 1/2 Opening & Awarding of the Fellowships

Adams Seminar 2018 | 1/2 Opening & Awarding of the Fellowships


‫שמי מוטי שגב, אני הייתי ראש
‫ועדת אדמס בשלוש השנים האחרונות, ‫ולפני זה שלוש שנים שהייתי חבר הוועדה, ‫והיום זה הערב האחרון שאני מוביל
‫במסגרת פעילות אדמס, ‫אני מבין.
‫-אתה מבין? -כן. ‫אז אם ככה אני אמשיך בעברית. ‫אז לכבוד הוא לנו לארח
‫את הערב הזה כל שנה, ‫ותמיד משפחת אדמס מגיעה לפה
‫בהרכב מלא או חלקי, ‫והשנה יש לנו פה את ד”ר ג’וליאן אדמס, ‫הבן של מרצ’ל אדמס,
‫מי שייסד את קרן אדמס, ‫אנחנו עוד נספר עליו
‫ותראו סרט עליו, ‫וגם אני אספר עליו קצת
‫וגם הבן שלו יספר עליו קצת, ‫וגם אני אספר על ג’וליאן קצת
‫ועל האחים שלו ואחותו. ‫אבל קודם כול אני רוצה לברך אתכם,
‫לברך את המלגאים החדשים ‫ולברך את המלגאים הוותיקים, ‫גם את חברי הסגל שפעם היו מלגאים, ‫והיום פרופסורים מאוד מצליחים
‫באוניברסיטאות שלהם. ‫אני רואה פה כמה וכמה מהם.
‫וערב טוב לכולם. ‫את דברי הפתיחה תיתן הנשיאה שלנו,
‫שאנחנו מאוד מעריכים, נילי. ‫תודה רבה.
‫אני שמחה ומאושרת לראות את כולכם. ‫יש הרבה טקסים יפים באקדמיה,
‫וזה טקס מרגש באופן מיוחד. {\an8} Dear friends, Dr. Julian Adams,
Adams family, President of the Technion
Professor Peretz Lavi, we are delighted that you are
our guest speaker, Professor Moti Segev outgoing
academic director of the Adams Fellowship, and Professor Moshe Oren the
incoming director of the Adams Fellowship, the recipients of
Adams Doctoral Fellowship. Dear Adams alumnae,
dear friends and colleagues, I am delighted to see you all here at the
Israel Academy of Sciences and Humanities on this glorious occasion
of Adams Seminar. I am grateful to the Adams family
for the generous gift, which supports this excellent group
of doctoral students in science. I came to know Annie and Marcel Adams
many years ago while I served as rector
of Tel Aviv University. It was very easy to communicate with
Marcel, he speaks fluent Hebrew. It turned out that he fought here
during the war of independence. The belief in human mind
has led Marcel and his family to generously support various projects
at Tel Aviv University, including the Brain Center, the Information System Center
at the Faculty of Management. When I became a member of the Academy, I was delighted to see that the support
of the Adams family has been expanded and has been applied to the overall
academic activity of sciences in Israel. Indeed, his devotion and the
devotion of the whole family to academic excellence
have been absolute. Marcel and his family, Linda, Gil, Sylvan,
Margaret and there is another, Leora and Julian,
I welcome, we welcome Julian, are endowed with vision and the ability
to translate vision into action. They believe in the young talents
of Israeli science. I have the honor and delight
of meeting for the first time, Dr. Julian Adams who accomplishes
the family’s vision, a scientist, a leader, drugs developer. Dr. Adams is currently
chief executive officer of Gemida-Cell and prior to that he was
chief scientific officer and president of Clal Bio-Technology Industries. I heard your praise through Clal leaders who are our
partners in the Blavatnik Award and through our academy member
Aaron Ciechanover, Nobel Laurate, who highly appreciates you.
So we are delighted to have you here. Adams fellowships are the
most prestigious scholarships for doctoral students in the sciences. I wanted to recognize Ruth Arnon,
she wanted to participate, unfortunately, she could not,
but I want to recognize her. She fortified the project by her
contribution to post-doctorate scholarships for women who are
Adams scholarship graduates. This is truly remarkable, we awarded
this scholarship two years ago and last year and hopefully,
it will be awarded next year. So the Adams committee, headed by
Professor Moti Segev my dear friend, is a guarantee that the best
candidates are awarded these scholarships. Indeed, the success of Adams
graduates serves as a proof, many of them pursue academic careers, we have some of them here and some
of them work at the Hi-Tech industry, some as medical doctors. The program is not only marked
by its excellence but by the fact that it has made its fellows a community
of scholars united by conferences, symposiums, trips and friendship. And this is the time to deeply
thank Moti Segev for the excellent leadership and
commitment, he will be replaced by another excellent scientist
and leader, Moshe Oren from the Weitzman institute. Welcome, Moshe. And we are grateful to Moti, to past
directors and members of Adams committees, and of course to Bat Sheva Shore
the administrative director for her devotion and the excellent way
in which she manages the program. And finally on this occasion we
celebrate Marcel’s 98th birthday with much love and gratitude. We wish you dear Marcel, and you’ll
convey the message, many happy returns. Thank you dear family Adams, much success to the new Adams doctoral
students and many thanks to you all. And before I finish please come, Moti,
come over, and now you are burdened
with a present and thank you very much. ‫.תודה רבה So part of the job in leading this committee
is to write an address for the students. Every year I write something
and I know that the people generally don’t bother
to look into the booklet. Because the booklet has some nice
photographs and so forth, who reads what people say, usually it’s
just words of blessing and that’s it. So this is the reason
why I make sure every time, also in the
Adams seminar occasion in January, we have another
Adams gathering conference, whatever, I always make sure to give
a motivation speech along these lines which is what I also want to do
now in the next 5 minutes. You can read it but just the
general idea. So when we come to select the students, never mind that it’s a hard selection,
the purpose of this fellowship is to actually help and support
and nurture the next generation of science leaders
in the state of Israel. So we will see it as
a success when you go there and become leaders in your fields
and come back as faculty members. If you go to Hi-Tech industry
that’s okay too, but we do not aspire to nurture
the next generation of scientists in Columbia or MIT or whatever
or Princeton. We want you to come back here,
not because of a commitment but because you want to be here. And the reasoning behind
that every year I make sure that it becomes clear to you that you
can be a world leader here in Israel. And there are several reasons for that
and every time I talk about it a little bit so hopefully something of that, you
carry over with you wherever you go. So when I come and look at this,
I don’t know, some of you probably know,
I was a professor at Princeton University. I was hired that in 1994
as an assistant professor and within 4 years I made
it through the ranks to full professor. I broke the local record
and then I came back to Israel because I wanted
to raise my children here. My message to you and still when
I look back the best part of my work, my scientific work
and the awards that I won, was in the work that I did right here
in Israel. Not at what I did in Princeton, I did
well there but I did much better here. And there
are several reasons for that, one of the reasons for that is that
in Israel you have several resources that you don’t have even in America. Number one resource for a scientist
is time to do research. Many of you will think that the best
resource is to have research funding or excellent students or top colleagues,
this is not the number one, number one resource is your time. In America what you do all the time
is chase after money, research funding, because every student
there is on the order of 50K dollars and every post doc
is about 100 K and a grant from the National Science
Foundation in the US, the maximum grant is 150K
dollars per year per investigator. From that you
need to pay your own summer salary, your students and so forth. So that means that actually you,
if you are a real researcher, a successful researcher
that needs somewhere between 5 and 10 students
and post docs which is a reasonable size group in
the exact sciences and engineering, biology usually bigger that that. You need to raise quite
a few million dollars, this means is what you do
is chase the money. Number two resource for a young
researcher or a researcher in general, is the level of the students and this is where I want to pinpoint
that we are blessed with top students. And when I do the comparison between
my former students at Princeton and my current students at the Technion I can say that on average the level of the
students here in Israel is higher then at Princeton, MIT, CalTech,
Harvard and so on and so forth. There are several reasons for that,
part of the reason for that is that here when you study four
years of engineering for example, these are four
net years of real studies. In America, because you
go to college at the age of 18 they see themselves
as part of their mission in college is to educate you, the students. Which means that one quarter
of the curriculum, at least, must be the social
sciences and liberal arts. Which means that when you count the
number of courses you are missing a year. That is a major thing. Number two the students in Israel, when they come for their master’s
and PhD they are more mature, they know what they want. In America, a kid at the
age of 22, I’m not sure, maybe I want to be an entrepreneur. There is nothing wrong being
and entrepreneur but when I look at my PhD student, I want them to know
what they want to do. They can’t come back every morning and volunteer again and
again and again I want them to know, to be dedicated, to do good work
and to be creative. And that brings me to the
last thing which is quite rare, somehow in our culture or education
or heritage the ideas of creativity and the courage to go where
nobody has gone before, no one has gone before, is something that is imbedded
in our culture. Some of that goes back to the arguments
in the Talmud and some of that goes back
to the fact that we don’t immediately say yes
to everything. We don’t like to follow orders to the
letter, there is a lot of good in that. And this argumentative nature
of our people is something
that will help you greatly as scientists. So when
I tell you now all of this, it is not to praise you
or to boost your ego which I am
sure that you are already here and everybody’s happy
and so forth, but actually to think ahead because
in 4 years maybe give or take 5 years, when some of you will face the decision
whether to come back to Israel or to accept offers from MIT
and the like, you’ll be at this junction and you’ll be worried, will I be sacrificing something by
going back to Israel or staying at MIT? And the answer is that you don’t,
it depends on you and it can be done. Yes, we are not perfect
there are still things that we need to change in universities
in the way we set up labs to do it faster and to do it more efficiently, there are quite a few things
that we need to change still in the Israeli Universities, but we are on a good track
and I think that the hope is there. So this is, I welcome you, I’m congratulating you
for winning the fellowship and I tell you that
this is really what we expect from you when we gave you the fellowship. We expect you to come
back to be here and to be our colleagues. And when I look back at my
own students I have already 21 that have become professors,
8 of them are right here in Israel. And they are excellent,
really excellent, so it can be done. So now I want to invite his son,
Dr. Julian Adams to say a few words. ‫ערב טוב לכולם.
‫כנראה שכולם רוצים לדבר באנגלית, So I’ll switch over too for your benefit. That’s my dad, I’ve only know him
for 63 years, he’s my hero for, you know, what a survivor actually,
what a life he had, you know. So when I think about
my worst day on the planet it doesn’t even compare
with the hardships he saw. This was his brain child actually,
he pulled the children together, the family together and he thought
how could he give back. He was no longer living in Israel,
but how could he give back and I became the only
scientist in the family, actually to disappoint him,
I didn’t join the family business. But he was very proud of me and he thought that the future
for Israel is innovation is through science
and he specifically wanted these Adams scholarships
to go not to the humanities but specifically to science. Because he was a futurist,
he believed that young people is where the investment should go and particularly
at the level of seriousness when you go after a PhD program,
that’s real dedication. And he wanted the best
and the brightest, he did not want a meritocracy,
he wanted only a meritocracy and not a two for Tel Aviv
and two for Jerusalem and two for… He really wanted
the best and the brightest. And he told me, who knows,
maybe the next Einstein will be funded through this prize. So it’s just an honor for me
to represent my family, we’re all over the world,
I guess, at this time. I happen to be working,
I am working here this week in Israel and it’s an absolute honor to
meet you, to congratulate you. ‫כל הכבוד לכולכם. Just a few words about
Dr, Julian Adams, he himself has a PhD
and after that from MIT, if I remember correctly. And after that he invented
some major medications against cancer. And right now he is the CEO of
a very large company Gemida-Cell, that is a pharmaceutical company
that makes drugs against cancer and other very problematic diseases. So, yes, he is not
a university professor, but what he is doing there is
as important if not more. So now is the time that we actually
give the fellowships. So to the laureates the new winners
of the fellowships I invite Professor Nili Cohen,
our president to join us. We will simply ask each one. So we will do it this way,
so first I will call the people one by one, each one of you
will present and say a few words and after that we
go up and give the… So the first one is Adar Adamsky
from Hebrew University. Hi, so I am Adar Adamsky I am a
PhD student from Neuro-Science here in the Hebrew University and I
was born here in Israel, in Tel Aviv and my mom’s name is Tsippy
and she is a social worker and my dad’s name is Eitan
and he works in the Hi-Tech industry. He is a manager in DFC Technologies. I studied memory in my research and
specifically I examine specific cell types that are in the brain
that are involved in the acquisition and also the trigger of memory
and I also examine the transition from recent to remote memory. We know that there is a difference
between recent memories; these are memories
that I learned like a day before, to remote memories that have been
there for weeks, months and even years. And I look at different brain regions
that support this transition and my hopes for the future is to
advance our understanding of memory and I also hope
to maybe read my research to pave the way to the development of
new treatments for memory impairments. And I also hope to continue both
learning and teaching, being involved
in different educational projects and pass on the new knowledge
and skills that I acquire. Thank you. ‫ועכשיו אני קורא לגברת איילת ארזי
‫מאוניברסיטת בן גוריון. ‫ומה עושה איילת ארזי?
‫Brain research. So I am Ayelet… I’m doing a PhD
in?? sciences in Ben-Gurion University under the supervision
of Professor Anne?? I was born and raised in Ma’alot
a small town in the Galil. My mother is a kindergarten teacher
and my father is an electrician. I have two sisters and one brother. Most of my family is still in the Galil
area I have been in Be’er Sheva for the last 10 years. In doing a PhD, I’m studying the variability
of neuro- responses using neuro engine techniques
such as EEG and FMY in healthy adults and in young
children with autism. So?? respond in a slightly
different way whenever a stimulus is perceived even if the external
stimuli are exactly the same. And my studies show that this variability
is related to the variety of cognitive and perceptual
functions and behavior and the hi level of variability
capturizing the visual?? and with autism. I am also leading a project during
which we are preforming, we are recording brain activity using
EEG in young children with autism to examine whether excessive level of
variability is a?? marker for autism. I am hoping to continue in this field and to study the early development
of the human brain specifically in young children with
?? developmental disorders at a very critical stage
of brain development. And I just want to take this opportunity to thank you for granting me
the Adams Scholarship, it is a great honor
and I am grateful for that. Thank you. ‫הבא בתור זה מר ירון בן עמי
‫מהטכניון, מאווירונאוטיקה. ‫הנדסת אווירונאוטיקה וחלל. Good evening,
my name is Yaron Ben-Ami I am married to Netta
and father of two kids, my daughter Ori
is three and a half years old and my son Gur is almost a year old now. I currently live in Yokneam
and I am conducting my PhD in the faculty of Aerospace
Engineering in the Technion. I was born and raised in Kibbutz Gal’ed
located in the Menashe Heights region right above the
southwest edge of the Yizreal Valley. My mother was also born in Gal’ed
in it’s early years daughter to the founders of the Kibbutz. She retired last year from a practice
as a special education teacher after 40 years of teaching
elementary school pupils to read and write. She continues now
to teach kids voluntarily as well as monitoring?? populations
in the region of the kibbutz. My father was born here in Jerusalem
a year before the Independence war broke. I grew up in the
Beit Yisrael neighborhood right next to where the
Jordanian border crossed, he owned a PhD
in the field of Anatomy and serves
now days as much loved Anatomy lecturer in Haifa University
as well as being a very capable governor. In my research, I am investigating the
effect of thermal boundry conditions on rarified gas flow
focusing on the coupling phenomena between the dynamic
and thermo dynamic description. ?? flow encountered
when the molecular?? pass and the microscopic lens scales
are about the same order. Conditions that are prevailing
in micro or nano scale devices or in low pressure transport
vehicles such as a high altitude aircraft in their recently developed hyper loop. My research should
aid in analyzing heat and mass transfer processes
occurring in such mechanisms. In the future I hope to continue to
study the complex and fascinating field of fluid mechanics
hope to find new and exciting phenomena and to share my discoveries
with the scientific community. Thank you very much. ‫הבאה בתור היא ענהאל בן אשר,
‫הפקולטה לכימיה בטכניון. Good evening, my name is
Anael Ben-Asher and I’m very excited to be here
and I feel very grateful for this honor. I was born in South Korea since
my father, Dror Ben-Asher, who is an electrical engineer
worked at that time in Beijing??. My mother Sylvi Ben-Asher
is a holistic therapist. In addition, I have four younger siblings who are all
currently serving in the army. I am a PhD student at the Technion under the supervision of
Professor Nimrod Moiseyev. My research is in the field of
nano mission quantum mechanics which enables the investigation
of?? systems. Such systems are associated with many
phenomena in physics and chemistry for example, they are associated in
nuclear physics with radio active reaction and in optics with??
and optical fibers. In chemistry, they are associated
with atomization in which a molecule or an atom
gets ionized. In my research, I use nano mission
quantum mechanics to explain and interpret quantum phenomena observed in??
molecular collision experiment in which atomization takes place. In addition, I am working on the
development of calculation records in?? quantum mechanics,
since such calculation methods are not in abundance. For example, I developed a method
for the calculation of the energies in the atomization?? of molecules
under an electric field. My hopes for the future is to continue
researching quantum chemistry in order to find explanation for
chemical process and experiments. It is fascinating to me to find
explanation to experiments in chemistry and I look forward
to being able to discover and predict new phenomena
that will be verified through collaboration with
experimental chemistry research things. Moreover I would
like to encourage more students, in particular female students
from the countryside such as the Galilee where I was raised
to pursue a career in science. Once again I cannot express to you how
important this scholarship is to me, thank you. ועכשיו אני קורא למר יואב לוין
‫מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ‫מדעי המחשב. Thank you very much,
my name is Yoav Levine and I highly appreciate the opportunity
to be part of such a distinguished group. I live in Tel Aviv
with my wife, Gali, but I was born and raised
here in Jerusalem. I went to elementary school,
that is part of the Tali chain, which puts and emphasis
on liberal Jewish studies which my grandparents
helped found. In continuing my school years
at the Liyada Hebrew University here in Jerusalem. My father is a professor
of Talmud and Jewish History at the Jerusalem campus
of the Hebrew Union College and my mother teaches Tanach
at the Masorati high school and is also a lecturer at the
Revivim Tanach teachers training program at the Hebrew University. So from coming from a family
of academics in the humanities my interest in math
and the sciences was quite somewhat unexpected. But I’m thankful for having received
the full support of my family in all of my endeavors. My academic studies began with
a double bachelor’s degree in physics and electrical engineering
in Tel Aviv University where I was a member of the
Adin Altman special program for outstanding students
and graduated Suma Cum Laude from both the electrical
engineering and physics departments. During my undergraduate studies
I participated in active physics research in a US government particle
?? facility and also at the Weitzman Institute. And I completed my master’s degree
in physics at the Weitzman Institute advised by Professor Yuval Oreg
and together we published a paper in the field of
Theoretical Condensed Matter Physics. During these studies,
I became increasingly intrigued by breakthroughs in the field
of artificial intelligence. I was attracted to this field because of its great potential impact
on society. But when I approached it and got closer I found it to be full of unanswered
fundamental scientific questions. So therefore, last year I joined the
deep learning artificial theory group at the Hebrew University
and I am now a doctoral student of Professor Amnon Shashua
leading the group. Relying on my background in physics, we published
two theoretic papers, which employ concepts from
quantum physics that shed light on recent unprecedented development
in Artificial Intelligence. And contributing in the other
direction we published a paper proving that state of the art machine
running algorithms facilitated recent breakthroughs in A.I
can also help in grant access to currently unattainable??
quantum physic phenomena. I hope to continue my contribution to
this rapidly advancing academic community and to be involved in
bringing forward technology that can benefit our society. Thanks again for this great honor. הבא בתור הוא איתי לינאל,
‫מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שגם לא ממשיך את
‫המסורת המשפחתית ועבר לפיזיקה. ‫יש כאלה שגם עושים משהו רציני. Hi everyone, again I thank you
for the opportunity and I appreciate this great seminar
that was put out by Bat Sheva. So I’m Itai Linial, I’m a graduate
student at the Hebrew University studying Astrophysics
with Professor Re’em Sari. I was born
and raised here in Jerusalem and both my parents
are also in the academia, they are professors. My dad is in computer science
and my mom is in biochemistry and just for the record,
my siblings went to the humanities, but I went to physics,
so we each found our own path. So aside from physics
I also enjoy hiking and climbing, this photo was taken in the Indian
Himalayas a couple of years ago when I was hiking there. So in my research I study various
problems in theoretical astrophysics my supervisor Re’em
has a wide range of interests so that allows me
to participate in different fields. Recently I started working on problems
related to gravitational waves. Gravitational waves were
predicted by Albert Einstein more than 100 years ago
and were first discovered two years ago by the LIGO experiment. So gravitational waves are caused
by the motion of masses and they propagate as ripples
in the curvature of space time. They are very hard to detect but now
after a few decades of hard efforts LIGO detected the first gravitational
waves turning it from a theoretical field
to an actual data driven field. So in my research I am
interested in neutron star mergers which are the
mergers of remnants of massive stars that collide and release
a huge amount of energy in the form of gravitational waves
and in electromagnetic counterparts. They are observable
by various types of telescopes. This was first discovered about
half a year ago, last August, and the data keeps coming in and there are lots of open
questions to that linking the most luminous electromagnetic events
in the universe to gravitational wave events. I’m hoping that this field will continue
to bring many opportunities and interesting phenomena and I
hope to continue enjoying what I do and continue teaching and researching
in this emerging field. Thank you. ‫אתה יודע מי בנה את הלג”ו?
‫-אנשים רבים. ‫אחד שתכנן את הלג”ו,
‫הוא גם בנה אותו. ‫אני אגיד שאתה. ‫זה נחמד, אבל קראו לו
‫רון?? ולצערנו הוא נפטר… לפני ש… הוא זכה בפרס?? של הטכניון,
‫אבל הוא נפטר ‫והוא זכה??
‫-כן. הבא בתור, ערן לוסטיק מהטכניון,
‫שהוא במקרה סטודנט שלי. ‫שלא תחשבו שיש מאפיות,
‫אני ביקשתי מהפקולטה וגם מהטכניון,
‫לא להגיש אותו למלגה הזאת, ‫להגיש אותו למלגת קלור,
‫או למלגת עזריאלי, ‫אבל עשו לי תרגיל שהייתי בטוח,
‫אמרתי לו, ערן, אין מצב שאתה זוכה, ‫יצאתי מהחדר, ומי שניהל אז
‫את הישיבה היה משה אורן, ‫וככה ערן זכה. Hi, so again thank you for this
scholarship, it is a great honor. My name is Eran Lustig. My parents are the son and daughter
of holocaust survivors they came to Israel and lived in a
ma’abara they both became academics, my father is an aerospace
engineer and my mother is a chemist who became a computer scientist. We all live in Haifa and
we all studied in the Technion we are very connected
to where I study which is the Technion. I became very fascinated in physics
from when I was a teen I read a lot of popular science books and I decided to dedicate myself
to physics and so I did my degree in physics
and electrical engineering and then I pursued my PhD
and master’s degree. What I study is, there is this field
which is called Topology, topological physics and this
field shows that materials can exhibit very unique
properties like currents that flow without any disorder due to the connection
with a mathematical field called topology. So what I did, I built a material
that showed this concept in light but the light does not flow on
a very small part of the material like in all previous materials
but on the entire material, so this was a very new material
that showed that light can flow without any pre? from disorder or any kind of scattering
in the material inside the entire material. Now I completed that research it’s been under review
in a couple of days I guess. And now I am pursuing
a new experiment which I want to show
how a light reacts to extremely strong temporal
changes of the material. So this is a connecting concept of time
and space to show how light behaves in different
ways when space is changed compared to time that is changed. My hope for the future that I will be able
to be part of some major discovery that is fundamental
in physics and that is very basic in our understanding of the world
and I hope it will serve also humanity. I’m sure it will just like
any other discovery of that sort. So thank you
very much for this honor. ‫ואחרון חביב, דוד מס
‫מאוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב. Hi everyone, thank you
for this great honor. My name, everyone calls me Dudi,
it sais David, but I’m Dudi. I was born and grew up in
Ramat Gan. Both of my parents are computer scientists
they studied at Bar-Ilan University where they also met each other. My father continued after that
doing MSc at Weitzman Institute, PhD at Hebrew University. As for me I study at Bar-Ilan University my research is about
high-dimensional expanders. High-dimensional expanders
are mathematical objects, which possess very strong properties. One example of such property
is that on one hand if you look at every small piece
of these objects they look like a random object
but on the other hand that also have a lot of structure
and symmetries. Now when one thinks about it
it seems almost impossible because the essence
of being a random object is to lack structure
and something that is structured is very?? of being random. So high-dimensional expanders
surprisingly have these two properties all together
at the same time. Now, in computer science both
these properties being at random and having a lot of structure
is very useful for many applications. Usually one cannot
have both at the same time, and as I mentioned
in high-dimensional expanders we do have both in some
sense at the same time so as such they are natural
candidates to yield some applications, which could not be achieved
before their discovery. And what I hope is that my research will contribute to the
development of this fascinating field. ‫אז אנחנו, ככה לפני שמתפזרים, ‫לפני שאני מזמין את כולם
‫לארוחת ערב חגיגית, ‫אני רוצה להודות לאלה שאחראים
‫על הערב המהנה הזה ‫וגם שלמדנו פה משהו,
‫אז קודם כול לבת שבע. ‫אז ברמה האישית,
‫אני עובד מול בת שבע כבר שש שנים. ‫זה היה לא טריוויאלי בהתחלה ‫כי בת שבע רגילה
‫לנהל את מנהלי התוכנית, ‫אבל אני לא אוהב שמנהלים אותי
‫אז היה קצת חיכוך בהתחלה ‫ואחר כך נהיינו חברים מאוד טובים, ‫ואנחנו עכשיו יכולים לעבוד
‫בהרמוניה מלאה,

You May Also Like

About the Author: Oren Garnes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *