Papatah Patitih Minang D

  Rating: 0 ( 0 Votes)
Dikirimkan pada 11 Dec, 2015 | Dibaca: 662 | Nomor Artikel: #0612
Sarankan Laporkan Print Favorit

D

1.Dago dagi

Adalah suatu perbuatan pengacauan dengan jalan fitnah, issue sehingga menjatuhkan martabat atau nama baik orang lain.


2.Dalam duo tangah tigo,tunjuak luruih kalingkiang bakaik 

Dinyatakan kepada orang-orang yang tidak jujur.


3.Dek padi mangko manjadi

Dengan makanan yang cukuplah segala kegiatan dapat berlangsung.


4.Dek sakato mangko ado .

Ditinjau dari sosiologi hukum, kalau orang bersatu akan makmurlah kehidupan masyarakatnya.


5.Dibao pikek dibao langau

Seseorang yang sering bolak-balik dekat suatu tempat dan tidak tentu arah dan maksudnya, diperkirakan orang itu bakal melakukan sesuatu yang tersembunyi, yang mungkin merencanakan perbuatan yang tidak baik.


6.Dibuang sepanjang adat

Bila seseorang membuat kesalahan besar didalam adat, ia akan dibuang sepanjang adat. Orang yang dibuang sepanjang adat tidak akan dibawa serta dalam segala hal, bahkan tidak disangka berada dikampung itu, sehingga akhirnya ia meninggalkan kampungnya buat selama-lamanya.

Contoh kesalahan besar didalam adat : orang yang melakukan perkawinan dengan orang sesukanya, atau melakukan perbuatan zinah dengan orang sesukanya.


7.Ditimbang jo ameh perak.

Bila seseorang telah merugikan orang lain, maka ia harus menggantikannya dengan uang, emas atau perak, maka dengan begitu selesailah tuntutan atas kesalahnnya.


8.Ditimbang jo budi

Bilamana seseorang membuat kesalahan, setelah ia berjanji akan menghapus kesalahannya, dengan jalan merawat orang diakibatkan perbuatannya, bahkan kadang-kadang ia bersedia pula menikahi anak atau kemenakan orang yang diciderainya, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan yang berat.


9.Ditimbang jo nyao

Hukum yang dijatuhkan kepada seseorang karena ia telah melakukan perbuatan pembunuhan, kemudian ia dibunuh  pula, maka selesailah tuntutan atas perbuatannya itu. Utang nyawa dibayar nyawa.


10.Ditimbang jo rundingan

Bilamana seseorang melakukan kesalahan, kemudian ia mengakui kesalahannya, maka diadakan perdamaian, maaf memaafkan dihadapan ninik-mamak.


11.Dubalang

Adalah petugas keamanan dalam Nagari.


12.Dubalang Benda

Orang yang ditunjuk bersama-sama untuk mengurus pengairan dan pembagian air sawah.


13.Duduak surang basampik-sampik,

Duduak basamo balapang-lapang,

Taimpik nak diateh,

Ta kuruang nak dilua,

Bajalan baduo nak ditangah,

Bajalan surang nak dahulu,

Sampik lalu, lungga batokok,

Tagang bajelo-jelo,

Kanduan badantiang-dantiang,

Ingek-ingek nan diateh, nan dibawah ka ma impok,

Tirih kok datang dari lantai,

Galodo kok datang dari ilie,

Jarek sarupo jo jarami,


14. Dek ribuik rabahlah padi, dicupak datuak tumangguang, hiduik kalau tidak babudi, duduak tagak kamari tangguang.

Seseorang yang tidak berbudi pekerti yang baik maka hidupnya dalam masyarakat serba susah dan sukar mendapat teman.


15. Dicancang pua manggarik andilau.

Seorang membikin malu semua keluarga merasa malu.


16. Dimudiak tubo dilapeh, dihilia lukah mananti, ditanggah jalo takambang, dilua parangkok makan.

Suatu pekerjaan dalam masyarakat, atau suatu persoalan yang tidak dapat mengelakan diri dari padanya.


17. Dek ketek taanjo-anjo, lah gadang tabao-bao, lah tuo tarubah tido, sampai mati manjadi paranggai.

Setiap pekerjaan yang dibiasakan mengerjakannya semenjak kecil baik atau buruk, sukar untuk merobahnya, bahkan sampai mati tetap akan merupakan pakaian.


18. Dimano kain kabaju, diguntiang indaklah sadang, lah takanak mangko diungkai, dimano nagari namuah maju, Adat sajati nanlah hilang, dahan jo rantiang nan dipakai.

Kamajuan suatu negri di Minangkabau, tidak akan dapat dicapaidengan baik, kalaukiranya ajaran Adat diamalkan tidak sepenuh hati, atau tinggal sebutan.


19. Dalam aia buliah diajuak, dalam hati siapo tahu.

Manusia bisa mengetahui yang lahir, yang bathinnya dalam hati manusia hanya Tuhan yang mengetahuinya.


20. Dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang, dimano sumua dikali disinan aia disauak, dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai.

Ajaran Adat Minangkabau dapat diamalkan dimana saja, asal pandai menyesuaikan diri dengan masyarakat yang kita gauli.


21. Darah samo dikacau, dagiang samo dilapah, tanduak samo ditanam.

Meresmikan penggangkatan atau penobatan suatu jabatan didalam Adat seperti melantik penghulu.


22. Dihannyuik ka aia dareh, dibuang katah lakang.

Membuang segala sifat-sifat yang jelek dan meninggalkan segala perbuatan yang tercela, tidak ingin mengulang kembali.


23. Dibaok ribuik dibaok angin, dibaok pikek dibaok langgau, muluik jo hati kok balain pantangan Adat Minangkabau.

Lain dimulut lain dihati, tidak sesuai kata dengan perbuatan adalah larangan dalam Adat Minangkabau.


24. Dikaji Adat nan ampek, itu pusako tanah Minang. Nak tuah cari sapakaik, nak cilako bueklah silang.

Bersatu teguh dan kuat, bercerai dan berpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.


25. Ditiliak duduak hukum Adat, ateh bainah nan duo baleh. Sarintiak kudarat jo iradat, dikurasai soko mangko nyo jaleh.

Untuk memahami dan mendalami ajaran Adat dan filsafatnya perlu menghendaki ketekunnan dan mau memahami arti yang tersirat.


26. Diatua cupak nan duo, dikaji kato nan ampek, dalam tambolah tasuo, paham disinan mangko dapek.

Kalu untuk mendalami ajaran Adat dan filsafatnya jangan hanya sekedar menangapi arti lahir kata, tetapi perlu dipahami arti yang tersirat dibelakangnya.


27. Dibilang kato nan ampek, partamo kato pusako, sanang hati santoso tampek, disinan ado raso mardeka.

Kemerdekaan itu baru dapat dirasakan hasilnya apabila pembangunan dibidang kesejahteraan hidup dan tempat kediaman telah cukup dan selesai.


28. Dubalang kato mandareh, pagawai kato basipaik, antaro masin jo padeh, disinan raso mangkonyo dapek.

Setelah dibandingkan ajaran Adat Minangkabau dengan Adat Adat lain, maka disana baru jelas nilainya yang baik.


29. Dek rajin pandai nan datang, dek malu buruak tasuo, hari pagi mananti patang, insyaflah diri dengan tubuah.

Ingatlah didalam hidup, muda akan menjadi tua, tua akan kembali kepada asalnya yakni kembali kepada tanah.


30. Deta batiak basaluak timbo, pakaian bangsawan rang di Minang. Dek cadiak niniak nan baduo, dituka bantuak deta datang.

Kebijaksanaan yang baik yang dapat diamalkan dalam pergaulan hidup, menjamin hubungan baik sesama angota masyarakat yang datang dan yang menanti.


31. Dibukak buhua deta datuak, disamek kain saluak timbo. Kok gapuak lamak tak dibuang, dek pandai alam santoso.

Kebijaksanaan dalam pergaulan, pandai menyesuikan diri menimbulkan hubungan yang harmonis sesama anggota masyarakat.


32. Dibaliak pandakian ado panurunan, dibaliak panurunan ado pandakian.

Dibalik kesusahan ada kemudahan, dibalik penderitaan ada kesenangan.


33. Ditiliak barieh jo balabeh, jo papatah pakaian rang panghulu. Supayo budi samo marateh, nak tantu ruweh jo buku.

Kalau budi diamalkan dalam pergaulan, dapat menentukan seseorang baik dan buruk.


34. Didalam luhak nan tigo, untuak padoman dalam hiduik, kato kiasan didalamnyo, indaklah paham kok indak dirunuik.

Ajaran Adat Minangkabau banyak mengandung kiasan dan perumpamaan, tidaklah dapat dipahami kalau tidak benar didalami.


35. Dimaso tuo mangucambah, bukanlah tuo manyularo, sungguah kasumba alah merah tibo disago nan nyato bana.

Tentang sumber pepatah budi merah sago jadi pilihan, walaupun ada yang merah selain dari sago.


36. Dimano asa titiak palito, dibaliak telong nan batali, dari mano asa niniak moyang kito iyo dilereang gunuang marapi.

Orang Minang asal mula keturunannya ialah dilereng gunung merapi Pariangan Padang Panjang.


37. Diagak mangko diagiah, dibaliak mangko dibalah.

Setiap pekerjaan yang akan dikerjakan hendaklah dipikirkan semasak-masaknya, dan buatlah rencana kerja.


38. Data balantai papan licin balantai kulik
Sesuatu hasil mufakat yang akan dicapai hendaklah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang dipimpin.


39. Dicari rundiang nan saiyo, dicari kato nan sabuah.
Cara mencari mufakat dalam suatu permusyawaratan.


40. Ditunkuik ditatilantangkan, dikana awa jo akia.
Tiap sesuatu dipikirkan semasak-masaknya, dipikirkan mudarat dan mamfaat.


41. Dibao ribuik dibao angin, dibao pikek dibao langaui. Muluik jo hati kok balain, pantangan adaik Minangkabau.
Berlain mulut dengan hati jangan terjadi bagi seorang pemimpin/penghulu, tidaklah menurut jalan adat.


42. Dago dagi mambari malu, sumbang salah laku paragai. Kalau lungga ganggam panggulu, cupak jo gantang katasansai.
Seorang penghulu kalau tidak kuat memegang peraturan adat, alamat aturan adat dan agama tidak akan dapat dihayati oleh anak kemenakan.


43. Dek gantang di Bodi Caniago, ditapuang batu dilicak pinang. Dituang adaik kalimbago, dimulai malukih undang-undang.
Cara nenek moyang membangun masyarakat dan kampung halamannya, membikin adat dan lembaga menjadi aturan.


44. Dalam awa akia mambayang, sungguah mujua tuah manjawek, panggang babaliak dipikiakan, supayo dipagang taguah dipacik arek.
Bagi seorang yang telah dipilih menjadi pimpinan haruslah dipikirkan tanggung jawab yang diserahkan masyarakat kepadanya.


45. Dibao ribuik dibao angin, dibao langau dibao pikek, barih balabiah kok tabungin urek tunggang namuah tabukek.
Kalau aturan adat dan undang-undang serta hukuk adat tidak dijalankan secara jujur oleh penghulu, alamat menghancurkan kemurnian adat Minangkabau.


46. Dalam bulek bapasagi, dalam duo tangah tigo. Angguak anggak geleang amuah, unjuak nan indak babarikan.
Sifat yang tidak boleh dipakai dalam masyarakat kecuali terhadap musuh negara.


47. Duduak sarupo rang kamanjua, tagak saroman rang ka mambali.
Seseorang yang bersifat berpura-pura, membela dan menegakkan keadilan tetapi sebenarnya menghancurkannya.


48. Dikirai mangkonyo basah, dilampok mangkonyo kariang.
Sesuatu kejadian yang sifatnya tetek bengek, tetapi kalau tidak pandai cara mentekelnya akan menjadi besar.


49. Diliek jo aka budi, muluik manih baso katuju, budi haluih bak lauik dalam.
Cara seorang pemimpin membawa masyarakatnya kepada jalan yang benar diyakinkan dengan cara sebaik-baiknya.


50. Dipahaluih andai rundiang, dipabanyak ragam kecek, dipagadang tungkuih rabuak padi dikabek jo daunnyo.
Cara membawa orang yang keras kepala kepada jalan yang benar, dengan segala cara dan kebijaksanaan.


51. Dahulu rabab nan batangkai, kini lagundi nan baguno, dahulu adaik nan bapakai, kinilah pitih nan paguno.
Pengaruh materiil akan menghilangkan rasa ajaran adat kalau tidak dibina kembali dengan cara sungguh-sungguh.

Artikel Terkait